Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Tuệ Hải

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm - Thầy Thích Tuệ Hải giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • NG Đã thêm THAY TUE HAI LI LUAN VE CAI NGHE AM THANH TRG MOT SO CD NHU VAY LA KO DUNG.AM THANH DC PHAT RA BANG SONG AM VA CO TOC DO DI CHUYEN RO RANG AM THANH O XA SE DEN TAI NGUOI NGHE CHAM HON LA AM THANH O GAN VIEC NAY AI CUNG BIET CHI CO THAY LA KO BIET, NEN HAY NOI DU XA HAY GAN CUNG DUOC NGHE MOT LUC LA KO DUNG DAU .XIN THAY COI LAI DUM