Công Đức Và Phước Đức Khác Nhau Chỗ Nào - Pháp Sư Tịnh Không

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Công Đức Và Phước Đức Khác Nhau Chỗ Nào - Pháp Sư Tịnh Không

2,679 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 95NGŨ PHƯỚC LÂM MÔN (5 thứ phước mà người sống trên thế gian này điều cầu) 1. Sống lâu2. Giàu sang3. Khỏe mạnh4. Háo đức (tu đức)5. Thiện chung (chết được an lành)Cổ xưa có câu:Tu huệ bất tu phước, "La Hán thác không bát".Tu phước bất tu huệ, "Đại Tượng đẩy anh lạc"Cho nên phước huệ cần phải song tu. Tuy nhiên phải lấy tu huệ làm chánh hạnh, tu phước làm trợ hạnh. Hành giả tu niệm Phật cần phải lấy trì danh niệm Phật làm chánh hạnh, còn các việc Phật sự như bố thí, cúng dường, phóng sanh, v.v... để làm trợ hạnh (tùy duyên mà làm, chớ nên phan duyên).

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.