Chú Dược Sư - Medicine Buddha Mantra - Phật Âm

Chú Dược Sư - Medicine Buddha Mantra - Phật Âm

7,302 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chú Dược Sư - Medicine Buddha Mantra 藥師佛心咒

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • đinh sơn trí dức Đã thêm kinh phật hay quá, a di Đà phật