Chính Vô thường - Khổ - Vô ngã là vẻ đẹp của đời sống - Thư Thầy Trò 66| Thầy Viên Minh - Thanh Tâm - Thích Viên Minh

Featured Videos

Chính Vô thường - Khổ - Vô ngã là vẻ đẹp của đời sống - Thư Thầy Trò 66| Thầy Viên Minh - Thanh Tâm - Thích Viên Minh

318 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chính Vô thường - Khổ - Vô ngã là vẻ đẹp của đời sống - Thư Thầy Trò 66
Tác giả: Thầy Viên Minh - Thanh Tâm
Giọng đọc: NSUT Trọng Phan - Thanh Huyền

#ThayVienMinh
#ThuThayTro
#HTVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.