Chánh Kiến là cái nhìn vượt thoát tất cả - Thích Nhất Hạnh

Featured Videos

Chánh Kiến là cái nhìn vượt thoát tất cả - Thích Nhất Hạnh

345 0 0 0 Người đăng: GiacTamHanh

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

An cư kiết đông 2008-2009 (Con đường của Bụt)
Ngày giảng: 11/12/2008
Thích Nhất Hạnh
Chánh Kiến là cái nhìn vượt thoát tất cả/07 2008 12 11 LH VN ChanhKienLaCaiNhinVuotThoatTatCa PAL/

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.