CD Nhạc Thiền Trung Quốc - 李守业《云水禅心》Chinese Meditation Music - Huệ Quang

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

CD Nhạc Thiền Trung Quốc - 李守业《云水禅心》Chinese Meditation Music - Huệ Quang

6,266 1 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Nhạc Thiền
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Nhạc Thiền Trung Quốc - Chinese Meditation Classical Music Album: 云水禅心 - Artist: 李守业 01. 禅 THIỀN 02. 慈光 TỪ QUANG 03. 大慈大悲观咒 CHÚ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN 04. 涅磐 NIẾT BÀN 05. 花开见佛 HOA NỞ THẤY PHẬT 06. 梦幻人世间 NHÂN GIAN MỘNG HUYỄN 07. 南无观音菩萨 NAM MÔ QUÁN ÂM BỒ TÁT 08. 菩提树 CỘI BỒ ĐỀ 09. 如来一叶 NHƯ LAI NHÂT DIỆP 10. 弥陀心印 DI ĐÀ TÂM ẤN

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.