Cận Tử Nghiệp - Thích Chiếu Khánh

Cận Tử Nghiệp - Thích Chiếu Khánh

3,489 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Cận Tử Nghiệp - Thầy Thích Chiếu Khánh giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Nguyễn Kha - USA Đã thêm Bài giảng rất hay. Chỉ xin đóng góp với Thầy hai ý:
    - Điện Não Đồ (chứ không phải Điện Tâm Đồ) mới là dụng cụ đo các tín hiệu điện tử trong NÃO.
    - Hơn 80% người dân Anh không theo Tin Lành, cũng không theo Công giáo. Họ theo Anh giáo (Anglican).