Buổi 1: Sự hình thành bản ngã - Niết-bàn luôn hiện hữu, chỉ có ảo tưởng che lấp... - HT Viên Minh - Thích Viên Minh

Featured Videos

Buổi 1: Sự hình thành bản ngã - Niết-bàn luôn hiện hữu, chỉ có ảo tưởng che lấp... - HT Viên Minh - Thích Viên Minh

481 1 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 20 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Ngày 1:
Sự hình thành bản ngã
- Niết-bàn luôn hiện hữu, chỉ có ảo tưởng che lấp Niết-bàn
- Tu tập là sử dụng các yếu tố giác ngộ có sẵn chứ không phải tạo ra các yếu tố đó
- Không phóng dật, thất niệm, bất giác chính là Tinh tấn, Chánh niệm, Tỉnh giác chứ không phải hành Tinh tấn, Chánh niệm, Tỉnh giác.

Trungtamhotong.org
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.