Bước đầu học Phật kỳ 16: Ý nghĩa và giá trị của pháp môn Tịnh Độ - Thích Viên Trí

Featured Videos

Bước đầu học Phật kỳ 16: Ý nghĩa và giá trị của pháp môn Tịnh Độ - Thích Viên Trí

472 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT kỳ 16 | Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ )rát hay) || Thích Viên Trí

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.