Buddhist song - Pass it on - Phật Âm

Buddhist song - Pass it on - Phật Âm

3,360 0 0 0 Người đăng: admin

Tân nhạc Phật giáo
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Children Buddhist Songs "PASS IT ON" www.buddhanet.net (1)Birth of the Buddha Lyrics/Music: Daniel Yeo In the ancient land A child is born Once in a time so long And the gods and men So they said Homage to the Lord Namo tassa Bhagavato-arahato Samma-sambuddhassa" Translation: Homage to that Lord, the Worthy One. Perfectly enlightened by Himself

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.