Bổn Nguyện Niệm Phật (Nhật Bản) - Pháp Sư Tịnh Không

Bổn Nguyện Niệm Phật (Nhật Bản) - Pháp Sư Tịnh Không

1,223 0 0 0 Người đăng: phaphanh

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trích Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần 10: https://dl.dropboxusercontent.com/u/59369414/BonNguyenNiemPhat%28NhatBan%29-HTTinhKhong.txt
Tập 089: 07p:47g - 10p:07g
Tập 122: 44p:42g - 47p:33g
Tập 131: 01p:43g - 08p:19g
Tập 194: 40p:54g - 43p:11g
Tập 234: 02p:32g - 08p:33g

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.