Bốn loại tỉnh giác - Nghiệp là con đường duy nhất đưa đến Giác ngộ - Thích Viên Minh

Featured Videos

Bốn loại tỉnh giác - Nghiệp là con đường duy nhất đưa đến Giác ngộ - Thích Viên Minh

690 0 0 0 Người đăng: khanhmydo

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Bốn loại tỉnh giác - Tự do, Kỷ luật thực sự - Thấy ra sự thật - Nghiệp là con đường duy nhất đưa đến Giác ngộ Khóa giảng thứ 16 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - http://trungtamhotong.org

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.