Bốn loại nhận thức - TT. Thích Tâm Đức

Bốn loại nhận thức - TT. Thích Tâm Đức

1,065 0 0 0 Người đăng: ngohongquyen

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

BỐN LOẠI NHẬN THỨCCó 4 hạng người trên cuộc đời – Phàm phu, Hữu học, A la hán, Phật – và có 4 loại nhận thức tương ưng – Tưởng tri (Sañ-jānāti), Thắng tri (Abhi-jānāti), Liễu tri (Pari-jānāti), Tuệ tri (Pa-jānāti). Sự khác biệt giữa họ là THIỀN.Phàm phu KHÔNG THIỀN. Hữu học, A la hán, Phật CÓ THIỀN.Không thiền thì KHỔ. Có thiền thì HẾT KHỔ.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.