Bốn giai đoạn tiến hóa trên con đường giác ngộ giải thoát - Thích Viên Minh

Featured Videos

Bốn giai đoạn tiến hóa trên con đường giác ngộ giải thoát - Thích Viên Minh

884 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa Thiền 12 - Buổi 6

Bốn giai đoạn tiến hóa trên con đường giác ngộ giải thoát

Giai đoạn thứ nhất: sống theo bản năng, tuy bắt đầu hình thành bản ngã nhưng chỉ là quán tính hoàn toàn lệ thuộc vào thiên nhiên, nếu có Tôn giáo thì chỉ là những hình thức thờ các Vật Tổ, đây có thể xem là giai đoạn “tùy cảnh hành”.

Giai đoạn thứ hai: nỗ lực có tính tình cảm và lý trí, có thể xem là giai đoạn quyết liệt nhất của “tùy ngã hành”, đây là giai đoạn phổ thông nhất của ý chí rèn luyện, phát triển cá tính để khẳng định bản ngã mà một số Tôn giáo xem là lý tưởng để đạt tới.

Giai đoạn thứ ba: khi bản ngã đối đầu với bức tường bí ẩn Bất Khả Tri ngoài khả năng kiểm soát của mình đành giao phó cho Tha Lực Tuyệt Đối. Đó là giai đoạn “tùy tín hành” của đức tin vô điều kiện.

Giai đoạn thứ tư: cuối cùng của sự giác ngộ, khi bản ngã đã được buông xuống thì đồng thời tâm cũng trở về với bản nguyên thanh tịnh trong sáng nên đã phản ánh trung thực quy luật vận hành của tất cả pháp. Đây mới thật sự là giai đoạn Tuệ Giác “tùy Pháp hành” của Đạo Phật, ở đó không còn nỗ lực tạo tác của bản ngã, không còn hãnh diện của đức tin nơi tha lực siêu nhiên, nên không là gì cả mà là tất cả.

Pháp Thoại và chia sẻ về Thiền của Thầy Viên Minh

http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.