Bỏ Xuống 1 - Thích Thiện Thuận

Bỏ Xuống 1 - Thích Thiện Thuận

1,303 0 0 0 Người đăng: khanhmydo

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tứ hoằng thệ nguyện Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành Nếu chúng ta đến chùa vì mục đích tu học thì đó là động lực để khuyến khích quý thầy,quý cô cố gắng học Phật pháp, thực hành lời Phật dạy, và đem lợi ích của việc tu học phổ biến cho mọi người. Ngược lại, chúng ta đến chùa chỉ vì những nhu cầu , xem phong thủy, coi ngày giờ, đoán mộng, cúng sao giải hạn, chữa bệnh tà... thì có lẽ quý thầy,quý cô sẽ đi lạc hướng hết. Rất mong quý vị thấu hiểu, thông cảm và thấy rõ mục đích của người xuất gia là tu học và hoằng truyền Phật pháp. Những nhu cầu không phù hợp với mục đích đó, quý vị đừng đem đến chùa nhờ quý thầy,quý cô giúp và cũng đừng bắt quý thầy, quý cô phải làm những việc không đúng với sở trường và tâm nguyện của người xuất gia. Nếu không khéo, dần dần quý vị sẽ khiến những người xuất gia đánh mất mục đích cao cả ban đầu, không còn là thầy tu đích thực nữa. Điều sai trái này một phần cũng là lỗi của quý vị. Mong quý vị hiểu được điều này và phát tâm hộ trì cho quý thầy,quý cô tu học, hành đạo để quý thầy quý cô,thành tựu được tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh của mình.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.