Bồ Tát Tại Gia 11 - Thích Pháp Hòa

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Bồ Tát Tại Gia 11 - Thích Pháp Hòa

220 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

New Release !!!

Bồ Tát Tại Gia 11 - Thầy Thích Pháp Hòa Mar 26, 2016

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.