Bồ Tát Giới Tại Gia (Kỳ 2) - Thích Nữ Như Thủy

Bồ Tát Giới Tại Gia (Kỳ 2) - Thích Nữ Như Thủy

3,798 0 0 1 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Ni Sư Huệ Hạnh (Như Thủy) thuyết giảng tại chùa Thiên Phước Canley Vale NSW Australia năm 2012.

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Thiện Châu Đã thêm Mô Phật. Chúc mừng Ni Như Thủy đã chuyển đổi giới tính để thành Tăng. Không ngờ thời gian qua ni ở ẩn để đi chuyển giới