Bồ Đề Đạo Tràng - TFS

Bồ Đề Đạo Tràng - TFS

2,430 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • do thu khoa Đã thêm trước hết là phải vận động kiến nghị chánh phủ cùng tiểu bang tại thánh địa bồ Đề Đạo Tràng giao hẳn ngôi tháp Đại giác và toàn khu vức BDDT cho giới PG quản trị qua sự giám sát của chánh phủ và tiểu bang