Biết Là Được - Thích Trí Huệ

Biết Là Được - Thích Trí Huệ

3,947 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • Chanh Tri Banned Đã thêm Ta buộc tâm hồn chung hướng đi
  Để đêm đêm nghe trời đất thầm thì
  Tiếng của chuông khuya rền trong gió
  Niềm bình an ngập cả trời mây.  Ta bà khổ ta bà lắm khổ
  Sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly
  Thân người sống chẳng ra gì
  Bước chân cõi tạm khi đi lúc về.
  Ai ý thức phù đề là khổ
  Nên khôn thì tìm chỗ nhàn thanh
  Ba đường sáu nẻo lộn quanh
  Tắt hơi rồi lại cam đành phù du
  Chi bằng ta học tâm tu
  Về nơi đất phật thiên thu sống còn
  Tu rồi thì ta bòn phước đức
  Sớm với chiều ra sức công phu
  Về nhà giữ dạ hiền nhu
  Bao nhiêu tội lỗi ngục tù vượt qua
  Tâm thần giữ dạ thứ tha
  Trì chay giử dạ bước qua không buồn
  Lênh đênh trong một vai tuồng
  Tây phương cực lạc không buồn không vui
  Sen thanh ngát một hương mùi
  Trì tâm niệm phật dễ vui tu hành  Dưới ánh đèn màu em ngủ say
  Nhìn em lần cuối để chia tay
  Nhớ thương để lại người yêu đó
  Cánh cửa đạo đời đã chia hai
  Em hãy hi sinh hạnh phúc mình.
  Để anh tầm đạo cứu nhân sinh.
  Tình ta nay đẹp mai tan vỡ.
  Luyến tiếc làm chi một bóng hình.
  Chiếc áo cẩm bào xin trao lại.
  Thế vào chiếc áo khách phiêu linh.
  Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt.
  Đổi bát cơm lành độ chúng sinh.  BƯỚC QUA
  Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi.
  Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi.
  Nợ trần ngày ấy hết rồi.
  Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành.
  Kể từ ấy vãn sanh đất phật.
  Cõi không không giải thoát nhẹ nhàng.
  Đưa qua biển ngạn đạo tràng.
  Tăng già phật sứ đất vàng sống chung.  Ta bà giả trăm ngàn cảnh giả
  Khắp cùng nơi mồ mã dẫy đầy
  Tà tà bóng ngã về tây
  Tu thêm chút phước đủ đầy nghe không
  Đời là khổ long đong bể ái
  Ai khôn thì chèo lái thuyền từ
  Tâm thần giữ dạ vô tư
  Trì tâm niệm phật chân như phật trì