Bài giảng của Thầy Viên Minh tại Ni viện Viên Không trong mùa An Cư 2019 (26.07.2019) - Thích Viên Minh

Featured Videos

Bài giảng của Thầy Viên Minh tại Ni viện Viên Không trong mùa An Cư 2019 (26.07.2019) - Thích Viên Minh

356 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Bài giảng của Thầy Viên Minh tại Ni viện Viên Không trong mùa An Cư 2019 (26.07.2019)

#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.