Bài 34 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Soi Gương (P.03/03) Tùy Hỷ Hối Hướng - Thích Nhất Hạnh

Bài 34 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Soi Gương (P.03/03) Tùy Hỷ Hối Hướng - Thích Nhất Hạnh

612 0 0 0 Người đăng: GiacTamHanh

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Công phu nở đóa sen ngàn cánh năm 1997-1999
Ngày giảng: 02/04/1998
Thích Nhất Hạnh
Bài 34 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Soi Gương (P.03/03) Tùy Hỷ Hối Hướng
/Bài 34 CPNĐSNC Kinh Soi Gương (P.03/03)_Tuỳ Hỷ Hối Hướng 1998 04 02/

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.