Bài 22: Tịnh độ, niết bàn vượt không thời gian - Thích Nhất Hạnh

Bài 22: Tịnh độ, niết bàn vượt không thời gian - Thích Nhất Hạnh

2,495 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tảthiền sư Thích Nhất Hạnh
khóa giảng ĐỊNH ĐỀ GIÁO LÝ LÀNG MAI
bài 22: Tịnh độ, niết bàn vượt không thời gian

Định đề: 38

Thực chất của Tịnh Độ và Niết Bàn vượt thoát không gian và thời gian. Thực chất của vạn pháp cũng đều như thế.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.