Bài 23 Thực chất của tịnh độ, Niết Bàn vượt không thời gian - Định đề 38 - Thích Nhất Hạnh

Bài 23 Thực chất của tịnh độ, Niết Bàn vượt không thời gian - Định đề 38 - Thích Nhất Hạnh

2,554 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng định đề giáo lý Làng Mai 2005 - 2006 - 2007
Ngày giảng: 11/01/2007
Thích Nhất Hạnh
Bài 23 Thực chất của tịnh độ, Niết Bàn vượt không thời gian - Định đề 38 


/Bài 23 thực chất của tịnh độ, Niết Bàn vượt không thời gian - Định đề 38 (2007 01 11)/

Định đề: 38
Thực chất của Tịnh Độ và Niết Bàn vượt thoát không gian và thời gian. Thực chất của vạn pháp cũng đều như thế.
 

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.