Bài 22 Trở về tắm trong dòng sông nguyên thỉ - Định đề 37 - Thích Nhất Hạnh

Bài 22 Trở về tắm trong dòng sông nguyên thỉ - Định đề 37 - Thích Nhất Hạnh

2,274 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng định đề giáo lý Làng Mai 2005 - 2006 - 2007
Ngày giảng: 04/01/2007
Thích Nhất Hạnh
Bài 22 Trở về tắm trong dòng sông nguyên thỉ - Định đề 37

/Bài 22 Trở về tắm trong dòng sông nguyên thỉ - Định đề 37 (2007 01 04)/

Định đề: 37

Phép tu căn bản của đạo Bụt Nguyên Thủy là phép tu Niệm Xứ, có công năng nhận diện, chuyển hóa tập khí, và làm cho thành tựu viên mãn bảy giác chi và Tám Chánh Đạo. Các pháp thiền quán đại thừa, kể cả thiền Tổ Sư cần được thỉnh thoảng trở về tắm trong dòng suối Nguyên Thủy ấy để đừng đánh mất cốt tủy của Phật Pháp.
 

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.