Bài 02: Niết bàn là vắng mặt của vô minh - Thích Nhất Hạnh

Bài 02: Niết bàn là vắng mặt của vô minh - Thích Nhất Hạnh

2,380 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Định đề giáo lý Làng Mai
Bài 02: Niết bàn là vắng mặt của vô minh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.