Kết quả tìm kiếm: tay-tang

[Phim tài liệu] The Lost World of Tibet - Tây Tạng ngày xưa - Sub Việt

Administrator 26/07/2011 10:40:59 3,862 3

The Lost World of Tibet - Tây Tạng ngày xưa

Tây Tạng Ngày Xưa” là bộ phim tài liệu 90 phút – sản phẩm hợp tác giữa BBC và Viện Điện Ảnh Anh quốc. Nội dung chủ yếu là các cảnh quay Tây Tạng trước những năm 1950 với những nhân vật còn sống bình luận – trong đó có Đạt Lai Lạt Ma thứ 14.

Người dịch: Nguyễn Thu Hà và Trần Thùy Linh

Biên tập: HĐP

Xem thêm »