Kết quả tìm kiếm: oan-han

[VCD] Hóa giải lòng oán hận sâu nặng - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 17/09/2011 09:07:20 4,333 0

00433  
  
Pháp thoại: Hóa giải lòng oán hận sâu nặng - HT. Tịnh Không giảng

Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore ngày 24/4/2004

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Giọng đọc: PT Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1006-Hoa-giai-long-oan-han-sau-nang

Xem thêm »