Kết quả tìm kiếm: gioi

[VCD] Giới là hợp tình hợp lý - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 15:44:46 1,242 1

Gioilahoptinh

Pháp thoại: Giới là hợp tình hợp lý - HT. Tịnh Không giảng

Trích từ Kinh Hoa Nghiêm phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất

Giảng tại Hồng Kông ngày 20/5/1998

Cẩn dịch: Vọng Tây

download http://phapthi.net/f/showthread.php/998-Gioi-la-hop-tinh-hop-ly

Xem thêm »