Tải xuống

[Phim tài liệu] The Lost World of Tibet - Tây Tạng ngày xưa - Sub Việt

Administrator 26/07/2011 10:40:59 3,941 3

The Lost World of Tibet - Tây Tạng ngày xưa

Tây Tạng Ngày Xưa” là bộ phim tài liệu 90 phút – sản phẩm hợp tác giữa BBC và Viện Điện Ảnh Anh quốc. Nội dung chủ yếu là các cảnh quay Tây Tạng trước những năm 1950 với những nhân vật còn sống bình luận – trong đó có Đạt Lai Lạt Ma thứ 14.

Người dịch: Nguyễn Thu Hà và Trần Thùy Linh

Biên tập: HĐP

Xem thêm »

[VCD] Ý nghĩa Phật đản - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:31:19 8,597 2Bài giảng "Ý nghĩa Phật đản" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Tịnh thất Pháp Thủy.

Xem video online tại đây: Ý nghĩa Phật đản - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?dpy22a1cz224d

Xem thêm »

[VCD] Vượt thoát ràng buộc - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:27:50 11,748 2Bài giảng "Vượt thoát ràng buộc" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Kim Thiền, Bình Dương ngày 15-10-2009.

Xem video online tại đây: Vượt thoát ràng buộc - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?2ss1fo14ct1xr

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=TMUY8JWS

Xem thêm »

[VCD] Văn Tư Tu - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:22:58 6,399 0Bài giảng "Văn Tư Tu" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Phước Sơn (Tiền Giang).

Xem video online tại đây: Văn Tư Tu - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?mtsmj0ryr1x2p

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=UHUEISAL

Xem thêm »

[VCD] Tu trong mọi hoàn cảnh - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:18:57 9,654 2Bài giảng "Tu trong mọi hoàn cảnh" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Thanh Tịnh, Sa Đéc Đồng Tháp.

Xem video online tại đây: Tu trong mọi hoàn cảnh - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?1rwmuvnb7dsv8

Hoặc

Megaupload link:
VCD: http://www.megaupload.com/?d=GR2OUYR6
MP3: http://www.megaupload.com/?d=G7KA2LDL

Xem thêm »

[VCD] Tứ Diệu Đế - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:14:48 10,179 0Bài giảng "Tứ Diệu Đế" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Long Thành (Vĩnh Long).

Xem video online tại đây: Tứ Diệu Đế - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?u2538rexr7at7

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=IAEDL1GG

Xem thêm »

[VCD] Tứ Chánh Cần - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:10:50 2,036 0Bài giảng "Tứ Chánh Cần" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Long Thành (Vĩnh Long).

Xem video online tại đây: Tứ Chánh Cần - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?emvthk66k37d2

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=D1W9H8WJ

Xem thêm »

[VCD] Tam Pháp Ấn - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:05:02 2,255 0Bài giảng "Tam Pháp Ấn" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Phước Quang (Vĩnh Long).

Xem video online tại đây: Tam Pháp Ấn - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?bezhajb4rb4nb

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=G3R47V35

Xem thêm »

[VCD] Tài ba không qua ý ở - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 09:59:42 2,714 0Bài giảng "Tài ba không qua ý ở" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Tịnh thất Linh Thứu.

Xem video online tại đây: Tài ba không qua ý ở - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?47fcmhp65hynl

Hoặc

Megaupload link:
VCD: http://www.megaupload.com/?d=CQU0TRFU
MP3: http://www.megaupload.com/?d=IUYQVZ3U

Xem thêm »

[VCD] So sánh tướng dụng thể - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 09:52:33 2,164 0Bài giảng "So sánh tướng dụng thể" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Khóa tu Phật thất 56.

Xem video online tại đây: So sánh tướng dụng thể - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?bbozbhu6qr73b

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=359QSAH0

Xem thêm »