Thích Thiện Xuân

[VCD] Ngũ nhãn - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 09:40:24 1,890 1Bài giảng "Ngũ nhãn" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Từ Thuyền ngày 08-08-2009.

Xem video online tại đây: Ngũ nhãn - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?o6anfn1dsisdi

Hoặc

Megaupload link:
VCD: http://www.megaupload.com/?d=W3PMIS08
MP3: http://www.megaupload.com/?d=8EC8J5P8

Xem thêm »

[VCD] Ngũ Căn Ngũ Lực - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 09:35:05 1,834 0Bài giảng "Ngũ Căn Ngũ Lực" của Thầy Thích Thiện Xuân tại chùa Long Thành (Vĩnh Long).

Xem video online tại đây: Ngũ Căn Ngũ Lực

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?dds2ksnd17jsj

Hoặc

Megaupload link:
Đĩa 1: http://www.megaupload.com/?d=8T4F6GIA
Đĩa 2: http://www.megaupload.com/?d=U3UA2OJZ

Xem thêm »

[VCD] Khổ - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 09:05:12 2,490 0Bài giảng "Khổ" của Thầy Thích Thiện Xuân tại chùa Phước Duyên, Bà Rịa Vũng Tàu.

Xem video online tại đây: Khổ - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?w52jtqsth710j

Hoặc

Megaupload link:
VCD: http://www.megaupload.com/?d=DX42IGQP
MP3: http://www.megaupload.com/?d=O48LDELB

Xem thêm »

[VCD] Cẩn thận đóng cửa lò than - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 08:58:56 2,726 0Bài giảng "Cẩn thận đóng cửa lò than" của Thầy Thích Thiện Xuân tại chùa Hội Khánh, Bình Dương.

Xem video online tại đây: Cẩn thận đóng cửa lò than

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?9a25jdy9pse2t

Hoặc

Megaupload link:
VCD: http://www.megaupload.com/?d=7615CJTK
MP3: http://www.megaupload.com/?d=2NDTL61T

Xem thêm »

[VCD] Báo hiếu - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 08:52:59 2,324 1

Báo hiếu

Bài giảng "Báo hiếu" của Thầy Thích Thiện Xuân tại chùa Hạnh Sơn, TP. Biên Hòa.

Xem video online tại đây: Báo hiếu

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?78fssdpm4ckrg

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=OAHYOSYU

Xem thêm »

[VCD] Rải tâm từ - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 08:47:43 2,136 0Bài giảng "Rải tâm từ" của Thầy Thích Thiện Xuân tại Ni viện Vạn Hạnh ngày 16-11-2008.

Xem video online tại đây: Rải tâm từ

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?xhcb2gai9esme

Hoặc

Megaupload link:
Đĩa 1:
         VCD: http://www.megaupload.com/?d=NPQGYCYT
         MP3: http://www.megaupload.com/?d=WN2I6ZKP
Đĩa 2:
         VCD: http://www.megaupload.com/?d=UGDQTJRO
         MP3: http://www.megaupload.com/?d=2SLHRR4N

Xem thêm »

[VCD] Sống phải có mục đích - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 08:40:08 1,905 0Bài giảng "Sống phải có mục đích" của Thầy Thích Thiện Xuân tại chùa An Hòa Q.12.

Xem video online tại đây: Sống phải có mục đích

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?5pdcoc38e63sa

Hoặc

Megaupload link:
Đĩa 1: http://www.megaupload.com/?d=SIK7PDGM
Đĩa 2: http://www.megaupload.com/?d=UVI6EJLY

Xem thêm »

[VCD] Tứ như ý túc - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 08:30:49 1,625 0Bài giảng "Tứ như ý túc" của Thầy Thích Thiện Xuân tại chùa Long Thành (Vĩnh Long).

Xem video online tại đây: Tứ như ý túc

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?49sws45k86va8

Hoặc

Megaupload link:
Đĩa 1: http://www.megaupload.com/?d=PYI9WAZ3
Đĩa 2: http://www.megaupload.com/?d=LOYHVC8G

Xem thêm »

[VCD] Ăn hiền ở lành - ĐĐ. Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 25/06/2011 15:30:26 6,076 3Bài giảng "Ăn hiền ở lành" của Thầy Thích Thiện Xuân tại chùa Hải Ấn, Nha Trang.

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?368e4izjqtlid

Hoặc
Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=9239DEYR

Xem thêm »