Arrive - Plum Village - Làng Mai

Arrive - Plum Village - Làng Mai

5,733 0 0 0 Người đăng: admin

Tân nhạc Phật giáo
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

sing by Brother Phap Khoiarrived, arrived at home, I am at homedwelling in the here and dwelling in the nowsolid as a mountain, free as a white cloudthe door to no birth and no death is openfree and unshakable

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.