Arrive - Plum Village - Làng Mai

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Arrive - Plum Village - Làng Mai

3,094 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

sing by Brother Phap Khoiarrived, arrived at home, I am at homedwelling in the here and dwelling in the nowsolid as a mountain, free as a white cloudthe door to no birth and no death is openfree and unshakable

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.