Án Ma Ni Bát Dĩ Hồng ( tụng) - Thích Trí Thoát

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Án Ma Ni Bát Dĩ Hồng ( tụng) - Thích Trí Thoát

21.6k 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Án Ma Ni Bát Dĩ Hồng ( tụng) - TT. Thích Trí Thoát tụng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • NguyenDat Đã thêm Tôi không hiểu ý nghĩa của câu chú này, và đọc trong trường hợp nào, để giúp tâm hồn mình được yên tịnh, thật cám ơn.