Ai Cũng Có Đạo Để Thành - Thích Pháp Hòa

Featured Videos
Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Ai Cũng Có Đạo Để Thành - Thích Pháp Hòa

659 1 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

New Release !!!

Ai Cũng Có Đạo Để Thành - Thầy Thích Pháp Hòa chùa Thanh Đức, Jan 17, 2016

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.