Ai Cũng Có Đạo Để Thành - Thích Pháp Hòa

Featured Videos

Ai Cũng Có Đạo Để Thành - Thích Pháp Hòa

728 1 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

New Release !!!

Ai Cũng Có Đạo Để Thành - Thầy Thích Pháp Hòa chùa Thanh Đức, Jan 17, 2016

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.