7B: Y cứ trên cái thực mà hành... - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh

7B: Y cứ trên cái thực mà hành... - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh

228 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 19 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh.
Ngày 7B: Y cứ trên cái thực mà hành - Chứng ngộ là thấy ra sự thật - Ý nghĩa của cuộc sống - Hóa giải cảm xúc tiêu cực - Tu đúng hướng: bắt đầu từ sự hoàn hảo của Pháp.


- http://trungtamhotong.org

#ThayVienMinh #KhoaThien2019 #ChuaBuuLong

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.