4B: Xuất gia và Tại gia - Vô minh căn bản - Bản ngã phát sinh - Tái sanh - Hồi hướng - HT Viên Minh - Thích Viên Minh

4B: Xuất gia và Tại gia - Vô minh căn bản - Bản ngã phát sinh - Tái sanh - Hồi hướng - HT Viên Minh - Thích Viên Minh

21 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh .
Ngày 4B: Xuất gia và Tại gia - Vô minh căn bản - Bản ngã phát sinh - Tái sanh - Hồi hướng tương ưng xứ - Môi trường tâm.
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.