4A: Mọi việc xảy ra có phải do nhân quá khứ - Giác ngộ là gì - Bố thí cúng dường... - HT Viên Minh - Thích Viên Minh

4A: Mọi việc xảy ra có phải do nhân quá khứ - Giác ngộ là gì - Bố thí cúng dường... - HT Viên Minh - Thích Viên Minh

34 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh .
Ngày 4A: Mọi việc xảy ra có phải do nhân quá khứ - Giác ngộ là gì - Bố thí cúng dường giúp đỡ người khác thế nào là đúng.
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.