4A: Hỏi đáp về Đối diện với cơn đau - Ngày Vu-lan - Ứng tâm đúng (Chánh tư duy)... - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

4A: Hỏi đáp về Đối diện với cơn đau - Ngày Vu-lan - Ứng tâm đúng (Chánh tư duy)... - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

186 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 19 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh.
Xem toàn bộ danh sách: https://bit.ly/2YEFJqQ
- Ngày 4A: Hỏi đáp về Đối diện với cơn đau - Ngày Vu-lan - Ứng tâm đúng (Chánh tư duy) chứ không phải suy nghĩ - Thấy ra điều gì khi Thầy nói chứ không phải làm theo lời Thầy

- http://trungtamhotong.org

#ThayVienMinh #KhoaThien2019 #ChuaBuuLong

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.