2B: Sử dụng đúng chỗ các pháp - Giải quyết mâu thuẫn - Bắt đầu tu học từ chính mình...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh

2B: Sử dụng đúng chỗ các pháp - Giải quyết mâu thuẫn - Bắt đầu tu học từ chính mình...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh

14 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

00:00 Sử dụng đúng chỗ các pháp
07:58 Về sự tổ chức
12:08 Giải quyết mâu thuẫn
17:30 Hỗ trợ người bệnh
26:43 Bắt đầu tu học từ chính mình
44:16 Chân lý sẵn có, chỉ cần trực nhận.

Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh .
Ngày 2B: Sử dụng đúng chỗ các pháp - Giải quyết mâu thuẫn - Hỗ trợ người bệnh - Để có Chánh kiến - Bắt đầu tu học từ chính mình - Chân lý sẵn có, chỉ cần trực nhận.
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.