100. Vấn Đáp Phật Pháp 15-SC. Giác Lệ Hiếu

Featured Videos

100. Vấn Đáp Phật Pháp 15-SC. Giác Lệ Hiếu

614 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

"00:00 : Giới thiệu
3:38-14:44: Tự tại vs. tự do
14:46-19:28: Tu theo pháp môn Nam tông, nhưng gần nhà chỉ có chùa Bắc tông
19:38- 24:08: Chồng bị vong nhập, càng chữa càng nặng hơn
24:10-31:16: Phát nguyện xuất gia nhưng chưa làm được, sống đời sống thế tục
31:20- 37:00: Thường xuyên bị bóng đè
37:03- 40:37: Hay mơ thấy người thân đã mất, có phải người thân chưa siêu thoát
40:44-53:40: Khi giàu thấy buồn khổ hơn lúc nghèo khó??
#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #VandapPhatPhap

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.