Vu Lan là quy y Tam Bảo - TT. Thích Minh Thành

Bài giảng Vu Lan là quy y Tam Bảo, thầy TT. Thích Minh Thành, nghe phap am Vu Lan la quy y Tam Bao - TT. Thich Minh Thanh - Vu Lan là quy y Tam Bảo - TT. Thích Minh Thành, nghe giang Vu Lan là quy y Tam Bảo cua TT. Thích Minh Thành
  • Hiện tại 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đánh giá: 0.0 của 0 votes
 
Nếu bạn thích video này, hãy click:
 

Đường dẫn tới video này

Phật Âm link: Embed video

Miêu tả

Chủ Đề: VU LAN LÀ QUY Y TAM  BẢO. Thuyết Giảng: TT: Thích Minh Thành

Tags


Bình luận bằng Facebook

Đăng bình luận.

* Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận.

Xem Phật Âm trên iPhone - iPad


Ứng dụng Phật Âm cho điện thoại Android

Ủng hộ trang nhà Phật Âm