Biết Ơn Và Đền Ơn - Thích Tâm Hải

Bài giảng Biết Ơn Và Đền Ơn, thầy Thích Tâm Hải, nghe phap am Biet On Va Den On - Thich Tam Hai - Biết Ơn Và Đền Ơn - Thích Tâm Hải, nghe giang Biết Ơn Và Đền Ơn cua Thích Tâm Hải
 • Hiện tại 4.20/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Đánh giá: 4.2 của 5 votes
 
Nếu bạn thích video này, hãy click:
 

Đường dẫn tới video này

Phật Âm link: Embed video

Miêu tả

Giảng sư Thích Tâm Hải

Tags


Bình luận bằng Facebook

Đăng bình luận.

* Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Bình luận

 1. Tên của bạn
  Tên của bạn
  4 các năm, 4 các tháng trước đó

  NAM MO A DI DA PHAT! XIN TAT MOI NGUOI NIEM NAM MO A DI DA PHAT CAU VANG SANH TAY PHUONG TINH DO.NIEM NAM MO A DI DA PHAT CAU VANG SANH TAY PHUONG TINH DO NUA. NIEM NAM MO A DI DA PHAT CAU VANG SANH TAY PHUONG TINH DO MAI DE DEN BON AN NANG TRONG DO CO CONG CHA ME.
  NGUYEN DEM CONG DUC NAY
  TRANG NGHIEM PHAT TINH DO
  TREN DEN BON AN NANG
  DUOI CUU KHO TAM DO
  NEU CO AI THAY NGHE
  DEU PHAT LONG BO DE
  HET MOT BAO THAN NAY
  DONG SINH NUOC CUC LAC
  DEU CUC LAC THANH PHAT DAO
  NAM MO TAY PHUONG CUC LAC THE GIOI DAI TU DAI BI TIEP DAN DAO SU A DI DA PHAT!
  NAM MO DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN QUAN THE AM BO TAT!
  NAM MO DAI HUNG DAI LUC DAI THE CHI BO TAT!
  NAM MO DAI NGUYEN DIA TANG VUONG BO TAT!
  NAM MO THANH TINH DAI HAI CHUNG BO TAT!

Xem Phật Âm trên iPhone - iPad


Ứng dụng Phật Âm cho điện thoại Android

Ủng hộ trang nhà Phật Âm