Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120 - Thích Minh Châu

Bài giảng Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120, thầy Thích Minh Châu, nghe phap am Giang giai Kinh Hanh sanh (Sankharupapatti sutta) - Kinh Trung Bo so 120 - Thich Minh Chau - Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120 - Thích Minh Châu, nghe giang Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120 cua Thích Minh Châu
  • Hiện tại 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đánh giá: 0.0 của 0 votes
 
Nếu bạn thích video này, hãy click:
 

Đường dẫn tới video này

Phật Âm link: Embed video

Miêu tả

Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120

Tags


Bình luận bằng Facebook

Đăng bình luận.

* Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận.

Xem Phật Âm trên iPhone - iPad


Ứng dụng Phật Âm cho điện thoại Android

Ủng hộ trang nhà Phật Âm