Thành viên

Nhớ tôi

votahan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề votahan

Có tất cả 167 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Mẹ Là Phật - nhạc Võ Tá Hân - thơ Thích Quảng Thanh Mẹ Là Phật - nhạc Võ Tá Hân - thơ Thích Quảng Thanh
Tác giả: Võ Tá Hân
2,971
Mẹ Là Chân Thân - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ TT Thích Nguyên Siêu Mẹ Là Chân Thân - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ TT Thích Nguyên Siêu
Tác giả: Võ Tá Hân
2,624
GĐPT - CON CHUỒN CHUỒN - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu GĐPT - CON CHUỒN CHUỒN - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu
Tác giả: Võ Tá Hân
2,277
GĐPT - CHỊ HUYNH TRƯỞNG - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu GĐPT - CHỊ HUYNH TRƯỞNG - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu
Tác giả: Võ Tá Hân
1,965
MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Linh Đa Đại Từ - Ca sĩ Thùy Dương MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Linh Đa Đại Từ - Ca sĩ Thùy Dương
Tác giả: Võ Tá Hân
5,226
Bồ Đề Đạt Ma - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Sơn Cư - Ca sĩ Bảo Yến Bồ Đề Đạt Ma - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Sơn Cư - Ca sĩ Bảo Yến
Tác giả: Võ Tá Hân
3,731
Kệ Phật Sử : 01 - Khai Dòng Thánh Sử Kệ Phật Sử : 01 - Khai Dòng Thánh Sử
Tác giả: Võ Tá Hân
2,569
Kệ Phật Sử : 02 - Phúc Mệnh Kệ Phật Sử : 02 - Phúc Mệnh
Tác giả: Võ Tá Hân
2,243
Kệ Phật Sử : 03 - Đản Sanh Kệ Phật Sử : 03 - Đản Sanh
Tác giả: Võ Tá Hân
12,267
Người Đã Đến - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên Người Đã Đến - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
2,256
Kệ Phật Sử: 04 - Niên Thiếu Kệ Phật Sử: 04 - Niên Thiếu
Tác giả: Võ Tá Hân
1,846
Kệ Phật Sử 05-Đối Diện Thực Tại Kệ Phật Sử 05-Đối Diện Thực Tại
Tác giả: Võ Tá Hân
1,808
Kệ Phật Sử: 6 Thoát Tục - Nhạc Võ Tá Hân - Thi Kệ Thích Giác Đẳng Kệ Phật Sử: 6 Thoát Tục - Nhạc Võ Tá Hân - Thi Kệ Thích Giác Đẳng
Tác giả: Võ Tá Hân
1,979
Kệ Phật Sử  07- Tầm Đạo Kệ Phật Sử 07- Tầm Đạo
Tác giả: Võ Tá Hân
1,885
Kệ Phật Sử  08 - Đắc Đạo Kệ Phật Sử 08 - Đắc Đạo
Tác giả: Võ Tá Hân
1,605
Kệ Phật Sử 09 - Chuyển Pháp Luân Kệ Phật Sử 09 - Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Võ Tá Hân
1,832
Kệ Phật Sử  11-Đạo Tròn Duyên Mãn Kệ Phật Sử 11-Đạo Tròn Duyên Mãn
Tác giả: Võ Tá Hân
1,732
Kệ Phật Sử  12 - Viên Tịch Kệ Phật Sử 12 - Viên Tịch
Tác giả: Võ Tá Hân
1,583
Kệ Phật Sử  13 - Lời Kết Kệ Phật Sử 13 - Lời Kết
Tác giả: Võ Tá Hân
1,613
CHÚ VÃNG SANH - Võ Tá Hân phổ nhạc CHÚ VÃNG SANH - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
3,885
NGÀY XƯA CÓ MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thanh Nguyên NGÀY XƯA CÓ MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thanh Nguyên
Tác giả: Võ Tá Hân
2,808
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Trần Trung Đạo Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Trần Trung Đạo
Tác giả: Võ Tá Hân
4,531
GĐPT - MỪNG PHẬT ĐẢN SANH - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên GĐPT - MỪNG PHẬT ĐẢN SANH - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
12,487
GĐPT - PHẬT GIÁO VIỆT NAM HÀNH KHÚC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên GĐPT - PHẬT GIÁO VIỆT NAM HÀNH KHÚC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
1,994
GĐPT - PHẬT TỬ VIỆT NAM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên GĐPT - PHẬT TỬ VIỆT NAM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
1,588
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI - Bản đặc biệt: Nguyễn Trãi 60-67 B1 ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI - Bản đặc biệt: Nguyễn Trãi 60-67 B1
Tác giả: Võ Tá Hân
1,904
QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thi kệ Thích Tịnh Từ QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thi kệ Thích Tịnh Từ
Tác giả: Võ Tá Hân
2,408
Kinh A DI ĐÀ - 6A :  Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A DI ĐÀ - 6A : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
3,041
Kinh A DI ĐÀ - 6B : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A DI ĐÀ - 6B : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,048
Chân Như - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên Chân Như - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
2,486
GĐPT - CÔNG CHA NGHĨA MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên GĐPT - CÔNG CHA NGHĨA MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
1,936
Kinh A Di Đà - 1: Nguyện Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 1: Nguyện Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
3,154
Kinh A Di Đà - 2 : Đảnh Lễ Tam Bảo - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 2 : Đảnh Lễ Tam Bảo - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,454
GĐPT - QUÊ HƯƠNG EM - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu GĐPT - QUÊ HƯƠNG EM - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu
Tác giả: Võ Tá Hân
1,683
Kinh A Di Đà - 3 : Tán Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 3 : Tán Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,373
GĐPT: ĐẸP NHƯ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên GĐPT: ĐẸP NHƯ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
1,976
Kinh A Di Đà - 4 : Phát Nguyện Trì Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 4 : Phát Nguyện Trì Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,425
Kinh A Di Đà - 5 : Tán Dương Giáo Pháp - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 5 : Tán Dương Giáo Pháp - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,287
GĐPT - OANH VŨ CA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mỹ Dung GĐPT - OANH VŨ CA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mỹ Dung
Tác giả: Võ Tá Hân
2,065
Kinh A Di Đà - 8 : Bát Nhã Tâm Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 8 : Bát Nhã Tâm Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,850
Kinh A Di Đà - 7 : Chú Vãng Sanh - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 7 : Chú Vãng Sanh - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
5,183
Kinh A Di Đà - 9 / : Niệm Phật - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 9 / : Niệm Phật - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,736
GĐPT - MẸ VỀ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mai Thảo GĐPT - MẸ VỀ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mai Thảo
Tác giả: Võ Tá Hân
1,669
GĐPT - MẸ YÊU- Nhạc Võ Tá Hân -Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Bảo Yến GĐPT - MẸ YÊU- Nhạc Võ Tá Hân -Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Bảo Yến
Tác giả: Võ Tá Hân
1,895
Kinh A Di Đà - 10 : Sám Phát Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 10 : Sám Phát Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,514
Kinh A Di Đà - 11 : Hồi Hướng Công Đức- Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 11 : Hồi Hướng Công Đức- Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
3,081
Kinh A Di Đà - 13 : Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 13 : Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,205
Kinh A Di Đà - 12 : Phục Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 12 : Phục Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,796
DỰNG MÁI CHÙA XƯA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên -  Ca sĩ Vân Khánh DỰNG MÁI CHÙA XƯA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Vân Khánh
Tác giả: Võ Tá Hân
2,302
GĐPT- LÊN NÚI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên GĐPT- LÊN NÚI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
1,646