Thành viên

Nhớ tôi

vãng sanh

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề vãng sanh

Có tất cả 241 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Niệm Phật Vãng Sanh Có Mê Tín Hay Không ? Niệm Phật Vãng Sanh Có Mê Tín Hay Không ?
Tác giả: ĐĐ. Thích Tâm Đức
174
Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên - Vãng Sanh Ký (Rất Hay) (Thuyết Minh Và Có Phụ Đề) Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên - Vãng Sanh Ký (Rất Hay) (Thuyết Minh Và Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
416
Tường Thuật Cuộc Vãng Sanh Của Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên (Rất Hay) (Tháng 4, 2015) Tường Thuật Cuộc Vãng Sanh Của Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên (Rất Hay) (Tháng 4, 2015)
Tác giả: Phật Âm
306
Niệm Phật, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật Ba La Mật Niệm Phật, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật Ba La Mật
Tác giả: Thích Trí Huệ
425
Vãng Sanh Yếu Quyết Vãng Sanh Yếu Quyết
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
261
Chứng Đắc Và Vãng Sanh Chứng Đắc Và Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trí Huệ
396
Vãng Sanh Để Làm Gì Vãng Sanh Để Làm Gì
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
100
Câu Chuyện Phiền Não, Giác Ngộ Và Vãng Sanh Câu Chuyện Phiền Não, Giác Ngộ Và Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trí Huệ
533
Chánh nhân vãng sanh Chánh nhân vãng sanh
Tác giả: Thích Thiện Pháp
275
Vấn Đáp Và Khai Thị Về Nhân Duyên Để Khi Lâm Chung Được Vãng Sanh Vấn Đáp Và Khai Thị Về Nhân Duyên Để Khi Lâm Chung Được Vãng Sanh
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
629
Pháp Thập Niệm Hồi Hướng Vãng Sanh Pháp Thập Niệm Hồi Hướng Vãng Sanh
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
380
Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
377
Hiện Tiền Tu Học Như Thế Nào Mới Được Tự Tại Vãng Sinh Hiện Tiền Tu Học Như Thế Nào Mới Được Tự Tại Vãng Sinh
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
306
Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai
Tác giả: Phật Âm
1,602
Niệm Phật vãng sanh Niệm Phật vãng sanh
Tác giả: Thích Trí Huệ
894
Vấn đáp: Phóng hào quang tiếp dẫn và vật lý học, luân hồi là có thật Vấn đáp: Phóng hào quang tiếp dẫn và vật lý học, luân hồi là có thật
Tác giả: Thích Nhật Từ
723
Các tiêu chí vãng sinh Tịnh Độ Các tiêu chí vãng sinh Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nhật Từ
386
Niệm Phật - 27/12/2015 Niệm Phật - 27/12/2015
Tác giả: Thích Nhật Từ
873
Chuẩn Bị Cái Chết Cho Mình Và Người Chuẩn Bị Cái Chết Cho Mình Và Người
Tác giả: Thích Chiếu Hiền
515
Nhân Hạnh Tu Hành Một Đời Vãng Sanh Nhân Hạnh Tu Hành Một Đời Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
617
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 4) Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 4)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
603
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 3) Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 3)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
503
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 1) Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 1)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
790
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 2) Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 2)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
629
Niệm Phật Thế Nào Được Vãng Sanh Niệm Phật Thế Nào Được Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,245
Làm Thế Nào Để Một Đời Vãng Sanh Làm Thế Nào Để Một Đời Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
797
Ý Nghĩa Vãng Sanh Ý Nghĩa Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
608
Cận Tử Nghiệp Và Thoại Tướng Vãng Sanh Cận Tử Nghiệp Và Thoại Tướng Vãng Sanh
Tác giả: Thích Đồng Thành
3,510
Những Câu Chuyện Niệm Phật Vãng Sanh Những Câu Chuyện Niệm Phật Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,949
Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam
Tác giả: Diệu Pháp Âm
5,642
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc (Thuyết Minh) (Cảm Động, Rất Hay) Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc (Thuyết Minh) (Cảm Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,266
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ (Cảm Động, Rất Hay) Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ (Cảm Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,858
Vấn đáp: Hộ niệm có mùi hương thơm là được vãng sanh có đúng hay không Vấn đáp: Hộ niệm có mùi hương thơm là được vãng sanh có đúng hay không
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,028
Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
825
Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
783
Vấn đáp: Tu tập theo Tịnh Độ thế nào cho đúng Vấn đáp: Tu tập theo Tịnh Độ thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Nhật Từ
806
Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
858
Kinh Nghiệm Niệm Phật Vãng Sanh Kinh Nghiệm Niệm Phật Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,656
Lược Thuật Tự Tại Vãng Sanh Của Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi (Bản Mới, 2015) (HD, Ảnh Rộng)(Rất Hay) Lược Thuật Tự Tại Vãng Sanh Của Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi (Bản Mới, 2015) (HD, Ảnh Rộng)(Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,786
Thói Quen Giữ Giới Dễ Dàng Vãng Sanh Thói Quen Giữ Giới Dễ Dàng Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,511
Hòa Thượng Hải Hiền (Bản Mới) 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (2015, Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền (Bản Mới) 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (2015, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,901
Bí Kiếp Tuổi Già Tu Tập Vãng Sanh Bí Kiếp Tuổi Già Tu Tập Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,065
Ý Nghĩa Vãng Sanh Ý Nghĩa Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trí Quảng
2,250
Điều Kiện Vãng Sanh Và Phẩm Vị Cao Thấp Điều Kiện Vãng Sanh Và Phẩm Vị Cao Thấp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,253
Di Dân Về Cực Lạc Di Dân Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
2,483
Hiện Tướng Vãng Sanh Hiện Tướng Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,135
Bí Quyết Để Vãng Sanh Bí Quyết Để Vãng Sanh
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,393
Nguyện Về Tây Phương Nguyện Về Tây Phương
Tác giả: Thanh Ngân
1,424
Bốn Chữ Vãng Sanh Bốn Chữ Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,232
Nhân Tu Vãng Sanh Nhân Tu Vãng Sanh
Tác giả: Thích Thiện Pháp
991