Thành viên

Nhớ tôi

tình

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề tình

Có tất cả 204 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sống Trong Tánh Từ Bi Sống Trong Tánh Từ Bi
Tác giả: Thích Trung Đạo
356
Tiếng Lòng (Phần 1) - Tình Nghĩa Thầy Trò Tiếng Lòng (Phần 1) - Tình Nghĩa Thầy Trò
Tác giả: Thích Thiện Thuận
806
Tịnh Tu Tịnh Tu
Tác giả: Thích Vạn Mãn
356
Hết Tình Còn Nghĩa Hết Tình Còn Nghĩa
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
590
Tính Bình Đẳng Trong Đạo Phật Tính Bình Đẳng Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
743
Tính Nhân Bản Của Đạo Phật Tính Nhân Bản Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
916
Tịnh Tu Tịnh Tu
Tác giả: Thích Vạn Mãn
406
Điềm Tĩnh Điềm Tĩnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,488
Thiền Tịnh Là Một (Vấn Đáp) Thiền Tịnh Là Một (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,070
Chuyển Hóa Những Tính Xấu Chuyển Hóa Những Tính Xấu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
791
Tình Đạo Tình Đạo
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
715
Tỉnh Và Mê Tỉnh Và Mê
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,321
Tỉnh và Mê Tỉnh và Mê
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,470
Nghiệp Lực, Tình Người Nghiệp Lực, Tình Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,419
Tình Đời Tình Đời
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
1,113
Nước Tịnh Tẩy Tâm Trần Nước Tịnh Tẩy Tâm Trần
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,081
Đường Về Cõi Tịnh Đường Về Cõi Tịnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
617
Những ca khúc chọn lọc hay nhất về tình Cha Mẹ Những ca khúc chọn lọc hay nhất về tình Cha Mẹ
Tác giả: Nhiều ca sĩ
2,215
Danh Lợi Và Tình (Phần 1) Danh Lợi Và Tình (Phần 1)
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,155
Danh Lợi Và Tình (Phần 2) Danh Lợi Và Tình (Phần 2)
Tác giả: Thích Trung Đạo
892
Sở Hữu Tịnh An, Sở Hữu Khinh An Sở Hữu Tịnh An, Sở Hữu Khinh An
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
687
Tịnh Chư Nghiệp Chướng Tịnh Chư Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,037
Tu Là Cội Phúc, Tình Là Dây Oan Tu Là Cội Phúc, Tình Là Dây Oan
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
1,141
Tình Cha Tình Cha
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,052
Bảy Đóa Sen Vàng Nâng Gót Tịnh Bảy Đóa Sen Vàng Nâng Gót Tịnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,432
Trong Bùn Có Sen Trong Bùn Có Sen
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,497
Khi Mê Bùn Thiệt Là Bùn, Ngộ Rồi Mới Biết Trong Bùn Có Sen Khi Mê Bùn Thiệt Là Bùn, Ngộ Rồi Mới Biết Trong Bùn Có Sen
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,210
Ý Tình Thân (Giảng Tại Canada, 2015) Ý Tình Thân (Giảng Tại Canada, 2015)
Tác giả: Thích Trí Siêu
1,607
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Tịnh Hạnh Thứ 11 Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Tịnh Hạnh Thứ 11
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,571
Nếu Hết Tình Thì Còn Nghĩa, Hết Nghĩa Thì Còn Lòng Nhân Nếu Hết Tình Thì Còn Nghĩa, Hết Nghĩa Thì Còn Lòng Nhân
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,655
Tứ Thánh Đế (Kỳ 3) - Hình Thái Hoạt Động Của Tình Ái Tứ Thánh Đế (Kỳ 3) - Hình Thái Hoạt Động Của Tình Ái
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,728
Chánh Nghiệp Chánh Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
1,988
Thất Tình Lục Dục Là Gì Thất Tình Lục Dục Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,896
Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,024
Tình và Lý Tình và Lý
Tác giả: Thích Chân Quang
1,466
Tỉnh Thức Tỉnh Thức
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
2,790
Chuyển Hóa Những Tính Xấu Chuyển Hóa Những Tính Xấu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,883
Nghĩa Tình Chốn Thiền Môn Nghĩa Tình Chốn Thiền Môn
Tác giả: Thích Thiện Thuận
4,782
Tình Pháp Lữ Tình Pháp Lữ
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,022
Thiền Khỏi Phiền, Tịnh Không Bệnh, Tu Ngao Du Tự Tại (Rất Hay) Thiền Khỏi Phiền, Tịnh Không Bệnh, Tu Ngao Du Tự Tại (Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Huệ
4,414
Phật Môn Vạn Pháp Không Ngoài Tịnh Tâm Phật Môn Vạn Pháp Không Ngoài Tịnh Tâm
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,863
Nuôi Dưỡng Đức Tính Tốt Nuôi Dưỡng Đức Tính Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,665
Tịnh Hóa Sáu Cõi Tịnh Hóa Sáu Cõi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,798
Chữ Tịnh Trong Tịnh Độ Chữ Tịnh Trong Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,449
Tịnh Nghiệp Tam Phước Tịnh Nghiệp Tam Phước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,626
Danh, Lợi Và Tình Danh, Lợi Và Tình
Tác giả: Thích Trung Đạo
2,372
Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm (Phần 3) Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm (Phần 3)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,904
Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm (Phần 2) Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm (Phần 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,360
Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm (Phần 1) Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm (Phần 1)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
3,119
Tĩnh Giác Tĩnh Giác
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
2,104