Thành viên

Nhớ tôi

Tịnh Không

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Tịnh Không

Có tất cả 361 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 10, Giảng Tại Nhật Bản) Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 10, Giảng Tại Nhật Bản)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
432
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 9, Giảng Tại Nhật Bản) Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 9, Giảng Tại Nhật Bản)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
132
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 8, Giảng Tại Nhật Bản) Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 8, Giảng Tại Nhật Bản)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
318
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 7, Giảng Tại Nhật Bản) Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 7, Giảng Tại Nhật Bản)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
510
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 6, Giảng Tại Nhật Bản) Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 6, Giảng Tại Nhật Bản)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
655
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 5, Giảng Tại Nhật Bản) Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 5, Giảng Tại Nhật Bản)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
439
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 4, Giảng Tại Nhật Bản) Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 4, Giảng Tại Nhật Bản)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
719
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 3, Giảng Tại Nhật Bản) Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 3, Giảng Tại Nhật Bản)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
650
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 2, Giảng Tại Nhật Bản) Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 2, Giảng Tại Nhật Bản)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
621
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Nhật Bản) - Phẩm Thứ 6 (Tập 1) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Nhật Bản) - Phẩm Thứ 6 (Tập 1)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
856
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 60, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 60, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
412
Công Đức Niệm Phật Công Đức Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,831
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 59, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 59, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
541
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 323 - 356) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 323 - 356)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
4,659
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 57, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 57, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
853
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 5) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 5) (Giảng Tại Đài Loan, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
351
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 56, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 56, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
459
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 4) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 4) (Giảng Tại Đài Loan, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
782
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 55, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 55, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
524
Muốn Kết Pháp Duyên, Phải Nên Tu Phước Muốn Kết Pháp Duyên, Phải Nên Tu Phước
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,286
Thầy Tịnh Không Chúc Tết Bính Thân (2016) Thầy Tịnh Không Chúc Tết Bính Thân (2016)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,001
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 3) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 3) (Giảng Tại Đài Loan, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
749
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 54, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 54, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
520
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 2) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 2) (Giảng Tại Đài Loan, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
921
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 53, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 53, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
500
Dứt Ác Tu Thiện, Không Tiến Tới Thì Sẽ Bị Lui Sụt (Rất Hay) Dứt Ác Tu Thiện, Không Tiến Tới Thì Sẽ Bị Lui Sụt (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,213
Mau Chóng Thành Phật (Rất Hay) Mau Chóng Thành Phật (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,401
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 311 - 322) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 311 - 322)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,850
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 1) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 1) (Giảng Tại Đài Loan, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,023
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 52, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 52, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
781
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 301 - 310) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 301 - 310)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,185
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (250 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay) Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (250 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
305,614
Nguồn Gốc Tai Nạn Của Người Thế Gian Nguồn Gốc Tai Nạn Của Người Thế Gian
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,286
Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,966
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 51, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 51, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
536
Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa (3 Tập Và Còn Tiếp) Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa (3 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,423
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,208
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 50, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 50, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
669
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 49, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 49, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
631
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 289 - 300) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 289 - 300)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,121
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 48, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 48, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
781
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 47, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 47, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
626
Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa (28 Tập Và Còn Tiếp) Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa (28 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
5,626
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 46, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 46, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
590
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp) Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,752
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 45, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 45, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
633
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (5 Tập Và Còn Tiếp) (1982) Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (5 Tập Và Còn Tiếp) (1982)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,553
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 44, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 44, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
714
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (7 Tập Và Còn Tiếp) (1992) Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (7 Tập Và Còn Tiếp) (1992)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,572
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 43, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 43, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
722