Thành viên

Nhớ tôi

tinh do

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề tinh do

Có tất cả 595 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tịnh Độ Có Thật Tịnh Độ Có Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
948
Xây Dựng Nhân Gian Tịnh Độ Xây Dựng Nhân Gian Tịnh Độ
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
266
Tịnh Độ Tự Thân Tịnh Độ Tự Thân
Tác giả: Thích Pháp Hải
513
Tịnh Độ Thập Nghi Luận Tịnh Độ Thập Nghi Luận
Tác giả: Diệu Pháp Âm
280
Hướng Về Tịnh Độ Hướng Về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Minh Liên
144
Khóa 84 I Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ (phần 3) Khóa 84 I Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ (phần 3)
Tác giả: Thích Quảng Thiện
129
Trang Nghiêm Tịnh Độ Trang Nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Nhường
69
Nguyện Lực Trong Pháp Môn Tịnh Độ Nguyện Lực Trong Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Minh
78
Tịnh Độ Ngũ Đình Tâm Quán Tịnh Độ Ngũ Đình Tâm Quán
Tác giả: Thích Trí Minh
64
Tây Phương Tam Thánh Tây Phương Tam Thánh
Tác giả: Thích Trí Minh
64
Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Pháp Môn Tịnh Độ Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Viên Trí
167
Ý Nghĩa Nhất Tâm Bất Loạn (Nhân Gian Tịnh Độ) Ý Nghĩa Nhất Tâm Bất Loạn (Nhân Gian Tịnh Độ)
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
565
Nhân Gian Tịnh Độ 6 - Xưng Tán Hộ Trì Nhân Gian Tịnh Độ 6 - Xưng Tán Hộ Trì
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
130
Nhân Gian Tịnh Độ 02 Nhân Gian Tịnh Độ 02
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
135
Tịnh Độ Là Đây Tịnh Độ Là Đây
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
128
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Quảng Thiện
263
Nhân Gian Tịnh Độ (Phần 6) - Xưng Tán Hộ Trì Nhân Gian Tịnh Độ (Phần 6) - Xưng Tán Hộ Trì
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
296
Đạo Lý Ta Bà Và Tịnh Độ Đạo Lý Ta Bà Và Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Huệ
494
Tịnh Độ Trong Kinh Pháp Hoa Tịnh Độ Trong Kinh Pháp Hoa
Tác giả: Thích Trí Quảng
658
Chắp Cánh Tây Phương Chắp Cánh Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
254
Tịnh Độ nhân gian Tịnh Độ nhân gian
Tác giả: Thích Nhật Từ
159
Kinh A-di-đà 4: Điều kiện vãng sinh Tịnh Độ Kinh A-di-đà 4: Điều kiện vãng sinh Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nhật Từ
115
Thẻ xanh Tịnh Độ Thẻ xanh Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nhật Từ
180
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 60, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 60, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
412
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Quảng Thiện
292
Tịnh Độ Của Vu Lan Tịnh Độ Của Vu Lan
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
376
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 59, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 59, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
541
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 57, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 57, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
853
Tham Vấn 40/48 Tham Vấn 40/48
Tác giả: Thích Thanh Từ
288
Tham vấn 39/48 Tham vấn 39/48
Tác giả: Thích Thanh Từ
251
Đường về tịnh độ  Phần 2: Thọ Tam Quy và Trì Ngũ Giới Đường về tịnh độ Phần 2: Thọ Tam Quy và Trì Ngũ Giới
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,196
Đường về tịnh độ  Phần 1: Khai Thị Tịnh Độ Đường về tịnh độ Phần 1: Khai Thị Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,381
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 56, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 56, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
459
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 55, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 55, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
524
Trì danh niệm Phật trong tịnh độ Ngũ Kinh Trì danh niệm Phật trong tịnh độ Ngũ Kinh
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,050
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 54, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 54, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
520
Bất Thoái Cõi Tịnh Độ Bất Thoái Cõi Tịnh Độ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,223
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 53, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 53, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
500
Các tiêu chí vãng sinh Tịnh Độ Các tiêu chí vãng sinh Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nhật Từ
389
Cõi Tịnh Độ Ở Đâu? ( Phần 1) Cõi Tịnh Độ Ở Đâu? ( Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
508
Phật A Di Đà 2013 Phật A Di Đà 2013
Tác giả: Thích Trí Quảng
770
Niệm Phật - 27/12/2015 Niệm Phật - 27/12/2015
Tác giả: Thích Nhật Từ
878
Cội Nguồn Tịnh Độ Và Ban Hộ Niệm Cội Nguồn Tịnh Độ Và Ban Hộ Niệm
Tác giả: Thích Trí Huệ
929
Tám Điều Người Tu Tịnh Độ Cần Biết Tám Điều Người Tu Tịnh Độ Cần Biết
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
663
Nhàm Chán Ta Bà Ưa Sanh Tịnh Độ Nhàm Chán Ta Bà Ưa Sanh Tịnh Độ
Tác giả: Thích Pháp Đăng
532
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 52, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 52, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
781
Lối Về Tịnh Độ Lối Về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
496
Tu Tịnh Độ Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Thoát
1,149
Pháp Môn Tịnh Độ Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Đức
585
Nhân Gian Tịnh Độ (Kỳ 4) Nhân Gian Tịnh Độ (Kỳ 4)
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
519