Thành viên

Nhớ tôi

thuyết pháp

"thuyết pháp"

Có tất cả 79 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Thoại (Tháng 1, 2014) Pháp Thoại (Tháng 1, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
271
Pháp Thoại (23 Tháng 2, 2014) Pháp Thoại (23 Tháng 2, 2014)
Tác giả: Thích Chân Hiếu
266
Pháp Thoại (Tháng 3, 2014) Pháp Thoại (Tháng 3, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
308
Pháp Thoại (22 Tháng 2, 2014) Pháp Thoại (22 Tháng 2, 2014)
Tác giả: Thích Chân Hiếu
208
Thuyết Pháp Thuyết Pháp
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,216
Nghe hoa thuyết pháp Nghe hoa thuyết pháp
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,407
Đọc: Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Có Phụ Đề) Đọc: Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
4,059
Tụng Tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Có Phụ Đề) (Trọn Bài, 1 Phần) (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Thoát
18,787
Tụng Tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Trọn Bài, 2 Phần) (Có Phụ Đề) (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Thoát
15,559
Niệm Phật 6 Chữ (Hình Động) (Mới, Rất Hay) Niệm Phật 6 Chữ (Hình Động) (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Thoát
50,480
Nghìn Mắt Nghìn Tay Nghìn Mắt Nghìn Tay
Tác giả: Thích Thiện Thuận
6,919
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (Trọn Bài, 30 Phần) Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (Trọn Bài, 30 Phần)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
17,947
Thân Thân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,446
Niệm Phật Thành Tựu Năm Phước Báu và Sáu Công Đức Niệm Phật Thành Tựu Năm Phước Báu và Sáu Công Đức
Tác giả: Thích Trí Huệ
8,659
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Năm 1994, 60 Tập) (Trọn Bộ, 30 Phần) (Rất Hay) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Năm 1994, 60 Tập) (Trọn Bộ, 30 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
29,130
Tại Sao Tôi Phải Tu? Tại Sao Tôi Phải Tu?
Tác giả: Thích Bửu Chánh
5,738
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
16,603
Niệm Phật Lý Sự Viên Dung Niệm Phật Lý Sự Viên Dung
Tác giả: Thích Trí Huệ
6,323
Phật Học Tâm Niệm Phật Học Tâm Niệm
Tác giả: Thích Trí Huệ
4,727
Trực Chỉ Đề Cương Trực Chỉ Đề Cương
Tác giả: Thích Trí Huệ
5,516
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1) Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Trí Huệ
9,678
Năm Nguyên Tắc Sống Năm Nguyên Tắc Sống
Tác giả: Thích Chân Giác
7,422
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Rất Hay) Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
13,706
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tựa và Phương Tiện
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,444
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tín Giải
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,864
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Thí Dụ
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,037
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Hiện Bảo Tháp
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
2,373
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tựa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
2,708
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất và Như Lai Thọ Lượng
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
2,931
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùy Hỷ Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,700
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Hiện Bảo Tháp và Đề Bà Đạt Đa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,409
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Như Lai Thọ Lượng và Tùy Hỷ Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,272
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùy Hỷ Công Đức và Pháp Sư Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,585
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Dược Thảo Dụ và Thọ Ký
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,994
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Đề Bà Đạt Đa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
9,609
Sống Chết Sống Chết
Tác giả: Thích Thông Phương
9,101
Cuộc Đời Có Khó Hay Không Cuộc Đời Có Khó Hay Không
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
5,975
Giai Thoại Nhà Thiền (Phim Hoạt Hình Phật Giáo) Giai Thoại Nhà Thiền (Phim Hoạt Hình Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
7,572
Phật Thuyết Truyện Nhân Quả Phật Thuyết Truyện Nhân Quả
Tác giả: Phật Âm
17,434
Nhập Bồ Tát Hạnh (Nguyên Tác: Tôn Giả Tịch Thiên) (Rất Hay) Nhập Bồ Tát Hạnh (Nguyên Tác: Tôn Giả Tịch Thiên) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
5,674
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa (Tập 33 và 34) Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa (Tập 33 và 34)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
5,132
Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Thiện Thuận
9,785
Bí Mật Tiềm Thức Bí Mật Tiềm Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,225
Tịnh Nghiệp Tam Phước Tịnh Nghiệp Tam Phước
Tác giả: Thích Đức An
1,652
Mười Phương Sen Nở 8 Mười Phương Sen Nở 8
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,686
Mười Phương Sen Nở 7 Mười Phương Sen Nở 7
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,730
Các Dạng Công Đức, Phước Điền Các Dạng Công Đức, Phước Điền
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,361
Phương Pháp và Thời Khóa Tu Tập Phương Pháp và Thời Khóa Tu Tập
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,291
Tự Tại Giữa Biển Đời Tự Tại Giữa Biển Đời
Tác giả: Thích Trí Huệ
4,199
Gia Hạnh Phổ Hiền Gia Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Trí Quảng
2,930