Thành viên

Nhớ tôi

thuyết pháp

"thuyết pháp"

Có tất cả 79 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Thoại (Tháng 1, 2014) Pháp Thoại (Tháng 1, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
254
Pháp Thoại (23 Tháng 2, 2014) Pháp Thoại (23 Tháng 2, 2014)
Tác giả: Thích Chân Hiếu
234
Pháp Thoại (Tháng 3, 2014) Pháp Thoại (Tháng 3, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
276
Pháp Thoại (22 Tháng 2, 2014) Pháp Thoại (22 Tháng 2, 2014)
Tác giả: Thích Chân Hiếu
190
Thuyết Pháp Thuyết Pháp
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,207
Nghe hoa thuyết pháp Nghe hoa thuyết pháp
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,390
Đọc: Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Có Phụ Đề) Đọc: Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
4,028
Tụng Tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Có Phụ Đề) (Trọn Bài, 1 Phần) (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Thoát
18,687
Tụng Tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Trọn Bài, 2 Phần) (Có Phụ Đề) (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Thoát
15,475
Niệm Phật 6 Chữ (Hình Động) (Mới, Rất Hay) Niệm Phật 6 Chữ (Hình Động) (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Thoát
50,186
Nghìn Mắt Nghìn Tay Nghìn Mắt Nghìn Tay
Tác giả: Thích Thiện Thuận
6,886
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (Trọn Bài, 30 Phần) Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (Trọn Bài, 30 Phần)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
17,860
Thân Thân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,435
Niệm Phật Thành Tựu Năm Phước Báu và Sáu Công Đức Niệm Phật Thành Tựu Năm Phước Báu và Sáu Công Đức
Tác giả: Thích Trí Huệ
8,614
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Năm 1994, 60 Tập) (Trọn Bộ, 30 Phần) (Rất Hay) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Năm 1994, 60 Tập) (Trọn Bộ, 30 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
28,903
Tại Sao Tôi Phải Tu? Tại Sao Tôi Phải Tu?
Tác giả: Thích Bửu Chánh
5,705
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
16,561
Niệm Phật Lý Sự Viên Dung Niệm Phật Lý Sự Viên Dung
Tác giả: Thích Trí Huệ
6,286
Phật Học Tâm Niệm Phật Học Tâm Niệm
Tác giả: Thích Trí Huệ
4,706
Trực Chỉ Đề Cương Trực Chỉ Đề Cương
Tác giả: Thích Trí Huệ
5,494
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1) Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Trí Huệ
9,650
Năm Nguyên Tắc Sống Năm Nguyên Tắc Sống
Tác giả: Thích Chân Giác
7,397
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Rất Hay) Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
13,658
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tựa và Phương Tiện
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,428
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tín Giải
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,849
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Thí Dụ
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,017
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Hiện Bảo Tháp
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
2,359
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tựa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
2,698
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất và Như Lai Thọ Lượng
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
2,914
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùy Hỷ Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,678
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Hiện Bảo Tháp và Đề Bà Đạt Đa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,385
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Như Lai Thọ Lượng và Tùy Hỷ Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,236
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùy Hỷ Công Đức và Pháp Sư Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,558
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Dược Thảo Dụ và Thọ Ký
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,965
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Đề Bà Đạt Đa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
9,553
Sống Chết Sống Chết
Tác giả: Thích Thông Phương
9,044
Cuộc Đời Có Khó Hay Không Cuộc Đời Có Khó Hay Không
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
5,948
Giai Thoại Nhà Thiền (Phim Hoạt Hình Phật Giáo) Giai Thoại Nhà Thiền (Phim Hoạt Hình Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
7,535
Phật Thuyết Truyện Nhân Quả Phật Thuyết Truyện Nhân Quả
Tác giả: Phật Âm
17,352
Nhập Bồ Tát Hạnh (Nguyên Tác: Tôn Giả Tịch Thiên) (Rất Hay) Nhập Bồ Tát Hạnh (Nguyên Tác: Tôn Giả Tịch Thiên) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
5,638
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa (Tập 33 và 34) Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa (Tập 33 và 34)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
5,116
Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Thiện Thuận
9,744
Bí Mật Tiềm Thức Bí Mật Tiềm Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,199
Tịnh Nghiệp Tam Phước Tịnh Nghiệp Tam Phước
Tác giả: Thích Đức An
1,642
Mười Phương Sen Nở 8 Mười Phương Sen Nở 8
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,676
Mười Phương Sen Nở 7 Mười Phương Sen Nở 7
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,722
Các Dạng Công Đức, Phước Điền Các Dạng Công Đức, Phước Điền
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,343
Phương Pháp và Thời Khóa Tu Tập Phương Pháp và Thời Khóa Tu Tập
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,274
Tự Tại Giữa Biển Đời Tự Tại Giữa Biển Đời
Tác giả: Thích Trí Huệ
4,145
Gia Hạnh Phổ Hiền Gia Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Trí Quảng
2,920