Thành viên

Nhớ tôi

thien

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề thien

Có tất cả 632 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hướng Dẫn Thiền Hướng Dẫn Thiền
Tác giả: Thích Viên Minh
168
Đứng Qua Một Bên Dòng Cảm Thọ Đứng Qua Một Bên Dòng Cảm Thọ
Tác giả: Thích Minh Niệm
128
Điểm Tựa An Toàn Nhất Điểm Tựa An Toàn Nhất
Tác giả: Thích Minh Niệm
107
Sự Kỳ Diệu Của Thân Tâm Hợp Nhất Sự Kỳ Diệu Của Thân Tâm Hợp Nhất
Tác giả: Thích Minh Niệm
176
Chưa biết thương mình sao biết thương người Chưa biết thương mình sao biết thương người
Tác giả: Thích Minh Niệm
107
Tìm Lại Động Cơ Hành Thiền Tìm Lại Động Cơ Hành Thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
96
Bước Đầu Tham Vấn Thiền Bước Đầu Tham Vấn Thiền
Tác giả: Thích Tâm Hạnh
61
Ba Điều Dẫn Đến An Lành Ba Điều Dẫn Đến An Lành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
167
Tâm Ta Như Thế Nào Ta Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy Tâm Ta Như Thế Nào Ta Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy
Tác giả: Thích Minh Niệm
713
Thiền tông chỉ nam - Thiền đại thừa Thiền tông chỉ nam - Thiền đại thừa
Tác giả: Thích Thông Phổ
74
Ngồi Đâu Cũng Ngồi Thiền Ngồi Đâu Cũng Ngồi Thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
223
Lục Độ Ba La Mật (Phần 5) - Thiền Định Ba La Mật Lục Độ Ba La Mật (Phần 5) - Thiền Định Ba La Mật
Tác giả: Thích Tuệ Hải
145
Thiền trong đời sống (Phần 02) Thiền trong đời sống (Phần 02)
Tác giả: Thích Viên Minh
130
Thiền trong đời sống (Phần 01) Thiền trong đời sống (Phần 01)
Tác giả: Thích Viên Minh
184
Ehipassiko - Thiền không phương pháp Ehipassiko - Thiền không phương pháp
Tác giả: Thích Viên Minh
185
Thiền định - Thiền tuệ Thiền định - Thiền tuệ
Tác giả: Thích Viên Minh
162
Thiền là sống trọn vẹn tỉnh thức với bản mệnh của mình Thiền là sống trọn vẹn tỉnh thức với bản mệnh của mình
Tác giả: Thích Viên Minh
110
Ai là kẻ hành thiền Ai là kẻ hành thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
98
Mỗi Giây Phút Đều Là Cơ Hội Để Sống Mỗi Giây Phút Đều Là Cơ Hội Để Sống
Tác giả: Thích Minh Niệm
100
Bớt Can Thiệp Vào Những Gì Ta Đang Tiếp Xúc Bớt Can Thiệp Vào Những Gì Ta Đang Tiếp Xúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
129
Hướng Dẫn Thiền Tọa Hướng Dẫn Thiền Tọa
Tác giả: Thích Minh Niệm
384
Xác Định Lại Thái Độ Thiền Tập Xác Định Lại Thái Độ Thiền Tập
Tác giả: Thích Minh Niệm
104
Ảnh Hưởng Của Tâm Tưởng Đến Thiền Tập Ảnh Hưởng Của Tâm Tưởng Đến Thiền Tập
Tác giả: Thích Minh Niệm
81
Vấn đáp Thiền: Vững Chãi Trong Từng Bước Chân Vấn đáp Thiền: Vững Chãi Trong Từng Bước Chân
Tác giả: Thích Minh Niệm
124
Vấn đáp: Thực Hành Thiền (Phần 2) Vấn đáp: Thực Hành Thiền (Phần 2)
Tác giả: Thích Minh Niệm
86
Vấn đáp: Thực Hành Thiền (Phần 1) Vấn đáp: Thực Hành Thiền (Phần 1)
Tác giả: Thích Minh Niệm
98
Vấn đáp: Khóa Thiền Tạm Biệt Nỗi Lo Vấn đáp: Khóa Thiền Tạm Biệt Nỗi Lo
Tác giả: Thích Minh Niệm
128
Thiền buông thư Thiền buông thư
Tác giả: Thích Minh Niệm
191
Hãy đưa Thiền vào thực đơn mỗi ngày của bạn Hãy đưa Thiền vào thực đơn mỗi ngày của bạn
Tác giả: Thích Minh Niệm
120
Vấn đáp: Thực Hành Thiền Vấn đáp: Thực Hành Thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
127
Dấu Ấn Pháp Môn Thiền Hiểu Biết Dấu Ấn Pháp Môn Thiền Hiểu Biết
Tác giả: Thích Minh Niệm
449
Thiền Minh Sát (9) Thiền Minh Sát (9)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
251
Thiền Minh Sát (8) Thiền Minh Sát (8)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
204
Thiền Minh Sát (7) Thiền Minh Sát (7)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
141
Thiền Minh Sát (6) Thiền Minh Sát (6)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
118
Thiền Minh Sát (5) Thiền Minh Sát (5)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
128
Thiền Minh Sát (4) Thiền Minh Sát (4)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
135
Thiền Minh Sát (3) Thiền Minh Sát (3)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
141
Thiền Minh Sát (2) Thiền Minh Sát (2)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
179
Tính đơn giản (nguyên lý) và đa dạng (vận dụng) của Thiền - Hỏi đáp Tính đơn giản (nguyên lý) và đa dạng (vận dụng) của Thiền - Hỏi đáp
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
167
Thiện - Ác Thiện - Ác
Tác giả: Thích Tâm Nguyên
477
Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Tác giả: Phật Âm
3,172
Thiền Buông Thư -  Làng Mai - Hướng Dẫn giúp thư giãn, chữa bệnh Thiền Buông Thư - Làng Mai - Hướng Dẫn giúp thư giãn, chữa bệnh
Tác giả: Thích Nữ Chân Không
344
Thực tập thiền và trị liệu Thực tập thiền và trị liệu
Tác giả: Thích Nhật Từ
198
Sanh chủng của một con người Sanh chủng của một con người
Tác giả: Thích Minh Châu
190
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 3) - Chư Thiên Vương Giải Thoát Môn - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 3) - Chư Thiên Vương Giải Thoát Môn - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm
Tác giả: Thích Tuệ Hải
615
Ý nghĩa của đau khổ Ý nghĩa của đau khổ
Tác giả: Thích Viên Minh
530
Phần giảng: Vô Thường - Khổ - Vô Ngã Phần giảng: Vô Thường - Khổ - Vô Ngã
Tác giả: Thích Viên Minh
377
Bản Ngã (Buổi 3) - Quá trình hình thành Bản Ngã Bản Ngã (Buổi 3) - Quá trình hình thành Bản Ngã
Tác giả: Thích Viên Minh
293
Bản ngã (Phần 1) - Mỗi người có con đường giác ngộ của chính mình Bản ngã (Phần 1) - Mỗi người có con đường giác ngộ của chính mình
Tác giả: Thích Viên Minh
377