Thành viên

Nhớ tôi

Thích Tuệ Hải

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Tuệ Hải

Có tất cả 321 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Lăng Nghiêm 79 - Thức Ấm: Những Cảnh Giới Thù Thắng Khi Phá Thức Ấm Kinh Lăng Nghiêm 79 - Thức Ấm: Những Cảnh Giới Thù Thắng Khi Phá Thức Ấm
Tác giả: Thích Tuệ Hải
45
Kinh Lăng Nghiêm 78 - Hành Ấm - Luận 8 Thứ Phi, 7 Thứ Đoạn Diệt Kinh Lăng Nghiêm 78 - Hành Ấm - Luận 8 Thứ Phi, 7 Thứ Đoạn Diệt
Tác giả: Thích Tuệ Hải
139
Kinh Pháp Hoa 5 - Phẩm Thứ 3: Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa 5 - Phẩm Thứ 3: Phẩm Thí Dụ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
101
Kinh Pháp Hoa 4 - Phẩm Thứ 3: Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa 4 - Phẩm Thứ 3: Phẩm Thí Dụ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
96
Kinh Pháp Hoa 3 - Phẩm Thứ 2: Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa 3 - Phẩm Thứ 2: Phẩm Phương Tiện
Tác giả: Thích Tuệ Hải
130
Kinh Pháp Hoa 2 - Phẩm Thứ 1: Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa 2 - Phẩm Thứ 1: Phẩm Tựa
Tác giả: Thích Tuệ Hải
135
Kinh Pháp Hoa 1 - Phẩm Thứ 1: Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa 1 - Phẩm Thứ 1: Phẩm Tựa
Tác giả: Thích Tuệ Hải
212
Kinh Pháp Cú (Phần 68 Và 69) Kinh Pháp Cú (Phần 68 Và 69)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
161
Kinh Lăng Nghiêm 77 - Hành Ấm (Phần 2): Ngũ Ấm Ma Kinh Lăng Nghiêm 77 - Hành Ấm (Phần 2): Ngũ Ấm Ma
Tác giả: Thích Tuệ Hải
133
Kinh Lăng Nghiêm 75 - Tưởng Ấm, Hành Ấm Kinh Lăng Nghiêm 75 - Tưởng Ấm, Hành Ấm
Tác giả: Thích Tuệ Hải
112
Kinh Pháp Cú 67 - Phẩm Bà La Môn - Pháp Môn Không Quan Trọng Kinh Pháp Cú 67 - Phẩm Bà La Môn - Pháp Môn Không Quan Trọng
Tác giả: Thích Tuệ Hải
90
Kinh Bát Đại Nhân Giác 8 - Điều Giác Ngộ 5: Học Rộng Nghe Nhiều, Tăng Trưởng Trí Huệ Kinh Bát Đại Nhân Giác 8 - Điều Giác Ngộ 5: Học Rộng Nghe Nhiều, Tăng Trưởng Trí Huệ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
175
Những Điều Cần Biết Của Người Phật Tử Những Điều Cần Biết Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Tuệ Hải
207
Kinh Lăng Nghiêm 76 - Hành Ấm - Ngũ Ấm Ma Kinh Lăng Nghiêm 76 - Hành Ấm - Ngũ Ấm Ma
Tác giả: Thích Tuệ Hải
781
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5: Điều Giác Ngộ 2: Tham Nhiều Là Khổ) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5: Điều Giác Ngộ 2: Tham Nhiều Là Khổ)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
203
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6: Điều Giác Ngộ 3: Ít Muốn Biết Đủ) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6: Điều Giác Ngộ 3: Ít Muốn Biết Đủ)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
131
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
116
Kinh Bát Đại Nhân Giác 4 Kinh Bát Đại Nhân Giác 4
Tác giả: Thích Tuệ Hải
339
Kinh Bát Đại Nhân Giác 3 - Phần 3 Năm Ấm Vô Ngã, Ngũ Uẩn Giai Không Kinh Bát Đại Nhân Giác 3 - Phần 3 Năm Ấm Vô Ngã, Ngũ Uẩn Giai Không
Tác giả: Thích Tuệ Hải
233
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2: Tứ Đại Khổ Không) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2: Tứ Đại Khổ Không)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
392
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1 : Thế Gian Vô Thường) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1 : Thế Gian Vô Thường)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
230
Kinh Pháp Hoa (Phẩm Phổ Môn:32 Ứng Hóa Thân Bồ Tát Quán Thế Âm) Kinh Pháp Hoa (Phẩm Phổ Môn:32 Ứng Hóa Thân Bồ Tát Quán Thế Âm)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,331
Kinh Pháp Cú 66 (Phần 2: Phẩm Bà La Môn) Kinh Pháp Cú 66 (Phần 2: Phẩm Bà La Môn)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
210
Kinh Pháp Cú (Buổi giảng lần thứ 66: Phẩm Bà La Môn) Kinh Pháp Cú (Buổi giảng lần thứ 66: Phẩm Bà La Môn)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
172
Kinh Lăng Nghiêm 74 - Tưởng Ấm - Ngũ Ấm Ma Kinh Lăng Nghiêm 74 - Tưởng Ấm - Ngũ Ấm Ma
Tác giả: Thích Tuệ Hải
490
Kinh Pháp Cú 65 [Bài 387,388,389,390] - Phẩm Bà La Môn Kinh Pháp Cú 65 [Bài 387,388,389,390] - Phẩm Bà La Môn
Tác giả: Thích Tuệ Hải
457
Kinh Lăng Nghiêm - Buổi giảng lần thứ 73 Kinh Lăng Nghiêm - Buổi giảng lần thứ 73
Tác giả: Thích Tuệ Hải
324
Kinh Pháp Cú 57 - Phần 1 Kinh Pháp Cú 57 - Phần 1
Tác giả: Thích Tuệ Hải
369
Kinh Pháp Cú 57 - Phần 2 Kinh Pháp Cú 57 - Phần 2
Tác giả: Thích Tuệ Hải
368
Kinh Pháp Cú 57 - Phần 3 Kinh Pháp Cú 57 - Phần 3
Tác giả: Thích Tuệ Hải
180
Kinh Pháp Cú 57 - Phần 4 Kinh Pháp Cú 57 - Phần 4
Tác giả: Thích Tuệ Hải
227
Kinh Pháp Cú 57 - Phần 5 Kinh Pháp Cú 57 - Phần 5
Tác giả: Thích Tuệ Hải
157
Kinh Pháp Cú 58 - Phần 1 Kinh Pháp Cú 58 - Phần 1
Tác giả: Thích Tuệ Hải
333
Kinh Pháp Cú 58 - Phần 2 Kinh Pháp Cú 58 - Phần 2
Tác giả: Thích Tuệ Hải
183
Kinh Pháp Cú 58 - Phần 4 Kinh Pháp Cú 58 - Phần 4
Tác giả: Thích Tuệ Hải
136
Kinh Pháp Cú 64 [Bài 383,384,385,386] - Phẩm Bà La Môn Kinh Pháp Cú 64 [Bài 383,384,385,386] - Phẩm Bà La Môn
Tác giả: Thích Tuệ Hải
288
Kinh Pháp Cú - Phần 63 Kinh Pháp Cú - Phần 63
Tác giả: Thích Tuệ Hải
316
Kinh Lăng Nghiêm - Buổi giảng lần thứ 71 Kinh Lăng Nghiêm - Buổi giảng lần thứ 71
Tác giả: Thích Tuệ Hải
275
Kinh Lăng Nghiêm - Buổi giảng lần thứ 70 Kinh Lăng Nghiêm - Buổi giảng lần thứ 70
Tác giả: Thích Tuệ Hải
195
Kinh Lăng Nghiêm - Buổi giảng lần thứ 68 Kinh Lăng Nghiêm - Buổi giảng lần thứ 68
Tác giả: Thích Tuệ Hải
185
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Kỳ 71:A Tu La Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Kỳ 71:A Tu La
Tác giả: Thích Tuệ Hải
281
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Tuệ Hải
202
Cách Lạy Phật Cách Lạy Phật
Tác giả: Thích Tuệ Hải
395
Kinh Pháp Cú 62 - Phẩm Tỳ Kheo (Tiếp Theo) Kinh Pháp Cú 62 - Phẩm Tỳ Kheo (Tiếp Theo)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
313
Kinh Lăng Nghiêm 70 - Cõi Trời Vô Sắc Giới Kinh Lăng Nghiêm 70 - Cõi Trời Vô Sắc Giới
Tác giả: Thích Tuệ Hải
497
Quy Y Tam Bảo Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Tuệ Hải
539
Kinh Pháp Cú 61 - Phẩm Tỳ Kheo Kinh Pháp Cú 61 - Phẩm Tỳ Kheo
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,086
Kinh Pháp Cú 60 - Phẩm Ái Dục (Tiếp Theo) Kinh Pháp Cú 60 - Phẩm Ái Dục (Tiếp Theo)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
655
Kinh Lăng Nghiêm 69 - Cõi Trời Sắc Giới Kinh Lăng Nghiêm 69 - Cõi Trời Sắc Giới
Tác giả: Thích Tuệ Hải
494
Sa Di Luật Nghi (Kỳ 4) - Không Uống Rượu Sa Di Luật Nghi (Kỳ 4) - Không Uống Rượu
Tác giả: Thích Tuệ Hải
527