Thành viên

Nhớ tôi

Thích Tuệ Hải

"Thích Tuệ Hải"

Có tất cả 134 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phật Pháp Là Cội Nguồn Của An Lạc Phật Pháp Là Cội Nguồn Của An Lạc
Tác giả: Thích Tuệ Hải
963
Kinh Duy Ma Cật Kinh Duy Ma Cật
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,326
Kinh Phước Đức (Kỳ 3) Kinh Phước Đức (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,549
Phật Pháp Và Dưỡng Sinh Phật Pháp Và Dưỡng Sinh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
920
Thực Phẩm Ăn Uống Quyết Định Vận Mệnh Đời Người Thực Phẩm Ăn Uống Quyết Định Vận Mệnh Đời Người
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,708
Kinh Pháp Cú (Câu 188 - 192) Kinh Pháp Cú (Câu 188 - 192)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,246
Bát Nhã Tâm Kinh (Trọn Bài, 4 Phần) Bát Nhã Tâm Kinh (Trọn Bài, 4 Phần)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,656
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải (15 Phần Và Còn Tiếp) Kinh Pháp Hoa Giảng Giải (15 Phần Và Còn Tiếp)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
9,574
Đốn Ngộ Nhập Đạo Đốn Ngộ Nhập Đạo
Tác giả: Thích Tuệ Hải
3,508
Dưỡng Sinh Phòng Bệnh Dưỡng Sinh Phòng Bệnh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,483
Dinh Dưỡng Công Phu Dinh Dưỡng Công Phu
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,420
Yếu Quyết Tứ Diệu Đế Yếu Quyết Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Tuệ Hải
6,386
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,557
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,161
Ý Thức Được Việc Sinh Tử Là Khổ (Trọn Bài, 1 Phần) Ý Thức Được Việc Sinh Tử Là Khổ (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,047
Phát Bồ Đề Tâm Và Tinh Tấn Tu Tập Phát Bồ Đề Tâm Và Tinh Tấn Tu Tập
Tác giả: Thích Tuệ Hải
3,716
Bát Nhã Tâm Kinh Bát Nhã Tâm Kinh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
4,267
An Trú Trong Hiện Tại An Trú Trong Hiện Tại
Tác giả: Thích Tuệ Hải
7,222
Tín Hạnh Nguyện Tín Hạnh Nguyện
Tác giả: Thích Tuệ Hải
3,468
Yếu Quyết Kinh Kim Cang Yếu Quyết Kinh Kim Cang
Tác giả: Thích Tuệ Hải
4,744
Bệnh Và Nghiệp Bệnh Và Nghiệp
Tác giả: Thích Tuệ Hải
3,211
Phật Pháp Là Cội Nguồn An Lạc Phật Pháp Là Cội Nguồn An Lạc
Tác giả: Thích Tuệ Hải
4,701
Tâm Kinh Tâm Kinh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
5,395
Mười Trọng Giới Mười Trọng Giới
Tác giả: Thích Tuệ Hải
3,376
Ăn Trong Chánh Niệm Ăn Trong Chánh Niệm
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,876
Thương và Ghét Thương và Ghét
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,353
Kinh Nhất Dạ Hiền Giả Kinh Nhất Dạ Hiền Giả
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,761
Kinh Ba Cửa Giải Thoát (Kinh Pháp Ấn) (Kỳ 2) Kinh Ba Cửa Giải Thoát (Kinh Pháp Ấn) (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,014
Kinh Ba Cửa Giải Thoát (Kinh Pháp Ấn) (Kỳ 1) Kinh Ba Cửa Giải Thoát (Kinh Pháp Ấn) (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
3,235
Kinh Lăng Nghiêm (28 Phần, Còn Tiếp) Kinh Lăng Nghiêm (28 Phần, Còn Tiếp)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
38,765
Kinh Kim Cang (Kỳ 2) Kinh Kim Cang (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
3,066
Kinh Lăng Nghiêm: Đặc Điễm Của Tánh Thấy Kinh Lăng Nghiêm: Đặc Điễm Của Tánh Thấy
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,823
Kinh Lăng Nghiêm: Lời Giới Thiệu Kinh Lăng Nghiêm: Lời Giới Thiệu
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,322
Kinh Vô Ngã Tướng Kinh Vô Ngã Tướng
Tác giả: Thích Tuệ Hải
3,626
Kinh Lăng Nghiêm: Đức Phật Định Nghĩa Cái Chân Thật Của Chúng Ta Kinh Lăng Nghiêm: Đức Phật Định Nghĩa Cái Chân Thật Của Chúng Ta
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,311
Vô Thường Là Một Chân Lý Vô Thường Là Một Chân Lý
Tác giả: Thích Tuệ Hải
3,154
Kinh Phước Đức (Kỳ 2) Kinh Phước Đức (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
4,029
Kinh Phước Đức (Kỳ 1) (Rất Hay) Kinh Phước Đức (Kỳ 1) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
4,949
Lợi Ích Lạy Phật Mỗi Ngày và Mở Pháp Về Đêm (Rất Hay) Lợi Ích Lạy Phật Mỗi Ngày và Mở Pháp Về Đêm (Rất Hay)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
4,711
Đạo Ca Đạo Ca
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,516
Giảng Giảng "Kinh Thập Thiện"
Tác giả: Thích Tuệ Hải
5,488
Giảng Giảng "Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa" (Kinh Kim Cang)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
20,248
Chữ Tu Chữ Tu
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,651
Công Đức Niệm Phật Công Đức Niệm Phật
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,757
Nhân Quả Nhân Quả
Tác giả: Thích Tuệ Hải
6,760
Vượt Qua Chướng Nghiệp và Tái Sinh Vượt Qua Chướng Nghiệp và Tái Sinh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
3,092
Niệm Phật Để Có Công Đức Niệm Phật Để Có Công Đức
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,179
Tu Là Cội Phúc Tu Là Cội Phúc
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,464
Tu Huệ Tu Huệ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,559
Tu Phước Tu Phước
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,482