Thành viên

Nhớ tôi

Thích Trung Đạo

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Trung Đạo

Có tất cả 28 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tu Nhân Học Phật Tu Nhân Học Phật
Tác giả: Thích Trung Đạo
344
Tu Niệm Phật Tu Niệm Phật
Tác giả: Thích Trung Đạo
869
Niệm Và Tụng Niệm Và Tụng
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,054
Trực Chỉ Chân Tâm Kiến Tánh Thành Phật Trực Chỉ Chân Tâm Kiến Tánh Thành Phật
Tác giả: Thích Trung Đạo
794
Tu Chuyển Nghiệp Tu Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Trung Đạo
916
Danh, Lợi Và Tình -  Phần 2 Danh, Lợi Và Tình - Phần 2
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,342
Những Gã Cùng Tử Những Gã Cùng Tử
Tác giả: Thích Trung Đạo
850
Tu Niệm Phật Và Lòng Đại Từ Đại Bi Tu Niệm Phật Và Lòng Đại Từ Đại Bi
Tác giả: Thích Trung Đạo
942
Niệm Phật Để Giúp Cho Tam Nghiệp Thanh Tịnh Niệm Phật Để Giúp Cho Tam Nghiệp Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Trung Đạo
984
Điều Cần Biết Khi Tu Niệm Phật Điều Cần Biết Khi Tu Niệm Phật
Tác giả: Thích Trung Đạo
2,007
Danh, Lợi Và Tình Danh, Lợi Và Tình
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,475
Người Phật Tử Thuần Thành Chân Chính Người Phật Tử Thuần Thành Chân Chính
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,217
Các Pháp Trợ Duyên Của Người Tu Phật Các Pháp Trợ Duyên Của Người Tu Phật
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,068
Phước Huệ Song Tu Phước Huệ Song Tu
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,015
Bổn phận của Phật tử đối với ông bà cha mẹ Bổn phận của Phật tử đối với ông bà cha mẹ
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,095
Bổn Phận Của Phật Tử Đối Với Ông Bà Cha Mẹ Bổn Phận Của Phật Tử Đối Với Ông Bà Cha Mẹ
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,222
Pháp Đoạn Diệt Phiền Não Chướng Pháp Đoạn Diệt Phiền Não Chướng
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,748
Người Phật Tử Thuần Thành Chân Chính Người Phật Tử Thuần Thành Chân Chính
Tác giả: Thích Trung Đạo
1,319
Luật Nhân Quả Và Tứ Vô Lượng Tâm Luật Nhân Quả Và Tứ Vô Lượng Tâm
Tác giả: Thích Trung Đạo
2,870
Luyện Đạo Luyện Đạo
Tác giả: Thích Trung Đạo
2,370
Nhân Quả Tốt Xấu Nhân Quả Tốt Xấu
Tác giả: Thích Trung Đạo
2,518
Niệm Phật Và Nghiệp Quả (Trọn Bài, 1 Phần) Niệm Phật Và Nghiệp Quả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Trung Đạo
2,082
Phật Hay Tôi ? Địa Ngục Hay Niết Bàn ? Chúng Ta Tự Chọn Phật Hay Tôi ? Địa Ngục Hay Niết Bàn ? Chúng Ta Tự Chọn
Tác giả: Thích Trung Đạo
2,574
Nghi thức trì tụng chú Đại Bi Nghi thức trì tụng chú Đại Bi
Tác giả: Thích Trung Đạo
18,636
Tu Như Thế Nào Để Cho Cửu Huyền Được Siêu Sanh Tịnh Độ và No Đủ Tu Như Thế Nào Để Cho Cửu Huyền Được Siêu Sanh Tịnh Độ và No Đủ
Tác giả: Thích Trung Đạo
7,467
Tu Niệm Phật Vãng Sanh Tu Niệm Phật Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trung Đạo
4,442
Niệm Phật Và Nghiệp Quả Niệm Phật Và Nghiệp Quả
Tác giả: Thích Trung Đạo
17,757
Sức khỏe niệm Phật Sức khỏe niệm Phật
Tác giả: Thích Trung Đạo
6,881